Понтормо, Якопо да – Мадонна с Младенцем и Св. Иосифа и Иоанна Крестителя (1527)

Эрмитаж – Понтормо, Якопо да — Мадонна с Младенцем и Св. Иосифа и Иоанна Крестителя (1527)

Оцените картину
Arthope.ru